Vandaag is het de dag van de Nationale Klimaattop 2016. Een jaar geleden waren er 195 landen die het klimaatakkoord van Parijs ondertekenden. Hierin staat dat de opwarming van de aarde met ruim 2 graden wordt beperkt. Om dit te realiseren is er haast geboden en vandaar dat er een Nationale Klimaattop werd georganiseerd. Tijdens deze top werd er gesproken over concrete actieplannen ten behoeve van het versnellen van de energietransitie.

Transitie, wat is dat eigenlijk?

In Nederland stapten we 50 jaar geleden massaal over van kolen naar gas. Het land werd opengebroken. Lange geulen werden gegraven, zodat we tot vandaag de dag onze woningen met gas kunnen verwarmen. Deze hevige verandering vond inmiddels een halve eeuw geleden plaats. Nu zitten we middenin de overgangsfase van gas naar hernieuwbare energie. De geschiedenis laat zien dat soortgelijke transities snel kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van riolering om de volksgezondheid te bevorderen of recentelijk het uitrollen van het 4G netwerk, dat ons beter in verbinding bracht. Aldus, wanneer er een nieuwe techniek beschikbaar komt dat grote voordelen heeft ten opzichte van de verouderde techniek, kan het heel snel gaan. Op het moment dat de zogenoemde ‘tipping point’ wordt bereikt is er geen weg meer terug en volgt de massa.

Momenteel bevinden we ons dus in de transitie van het gebruik van fossiele naar hernieuwbare energie. Interessant gegeven is dat de techniek al voorhanden is, het is nu alleen nog aan de mens. Wij beslissen wat er gedaan wordt met deze techniek. Daarbij komt kijken dat het gebruik van hernieuwbare energie niet duurder is, er is zelfs sprake van een economisch voordeel. Niet voor niets dat wij met onze duurzame verwarmingssystemen inzetten op een groene wereld. Via onze website verderzondergas.nl bedienen wij de consumentenmarkt en dragen wij bij aan de versnelling van de energietransitie.

Benieuwd naar onze duurzame verwarmingssystemen, neem direct contact met ons op.