Sportaccommodaties

Het Triple Solar®-systeem voor het verwarmen van douche- en zwembadwater

Verwarming van gymzalen, sporthallen en zwembaden

Sporthalverwarming kost veel energie. Veel exploitanten van sportaccommodaties staan onder druk vanwege de hoge exploitatiekosten door o.a. hoge energielasten. Zonnepanelen plaatsen is een oplossing, maar daarmee beïnvloed je slechts een deel van het hele energieverbruik. Triple Solar richt zich op de grootste besparing die u kan maken; besparing op de stookkosten.

Wat wilt u

  • Energielasten reduceren
  • Lage onderhoudskosten
  • Overzichtelijke installatie

Uw ervaringen tot nu toe

  • Te hoge temperaturen met vacuümbuizen
  • Elke 5 jaar vervanging van Glycol vloeistof
  • Geen oplossing voor de winterperiode

 

Zwembadverwarming

De speciale warmtepomppanelen uit het Triple Solar-systeem hebben een dubbele werking:

Zomer

In de zomer, als de zon schijnt, werken de panelen als een normale zonnecollector, de opgewekte warmte gaat direct naar de zwembadinstallatie.

Winter

In de winter functioneren de panelen als bron voor de warmtepomp. De relatief lage temperaturen uit de panelen worden door de warmtepomp geboost naar een geschikte temperatuur voor het zwembad (>27 °C).

Hieronder een schematische weergave van de installatie.

Montage op bestaande daken
Integratie met de dakbedekking voor sportvereniging

Montage op het bestaande dak.

Integratie van de (sandwich)panelen bij nieuwbouw.