Triple Solar heeft vorige week meegedaan aan de prijsvraag “zon op de zwijger”. We hebben de prijsvraag niet gewonnen, omdat het in dit geval ging om alleen PV. Met de Triple Solar oplossing kan er naast besparing op elektriciteit ook op gas worden bespaard. In het geval van pakhuis de zwijger meer dan de helft, meer dan 25.000m3!
En misschien nog wel belangrijker in Amsterdam: Meer dan VIER KEER zoveel CO2 besparing per m2 in vergelijking met een opstelling met alleen PV.
Uit het juryrapport:

Triple Solar BV en buro Klomp
Triple Solar en technisch buro Klomp hebben voor de deelname de handen ineengeslagen. Hun oplossing: een zon-thermisch dak. Het ontwerp bestaat uit 3 delen waarbij de isolatie in het systeem geïntegreerd is, een warmtepomp voor de verwarming van het gebouw zorgt en ook nog elektriciteit opwekt. Het resultaat: 15.5 ton vermeden uitstoot aan CO2 door de opwekking aan elektriciteit en 52,0 ton vermeden CO2 door de warmte opwekking.

Positief: Productie van warmte en elektriciteit met behulp van de zon. Op veel gebouwen een welkome combinatie die een bijdrage kan leveren aan energie neutrale gebouwen.

Vraagteken bij: De Zwijger heeft vooral behoefte aan elektriciteit. Dat was ook de focus van de prijsvraag. Warmte is een minder grote uitdaging in deze situatie.


Bijgaand een  impressie van onze inzending. Meer lezen over de avond:
http://www.degroenegrachten.nl/en-de-winnaar/
klTriple Solar poster pakhuis de Zwijger
Pakhuis de Zwijger 2